Formularz kontaktowy

5 + 13 =

Regulamin korzystania ze zdjęć umieszczonych na stronie thisisvolleyball.com

 

§1 Zasady ogólne

Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Klepacza umieszczone na stronie thisisvolleyball.com nie mogą być publikowane na żadnym nośniku, który nie jest własnością lub zarządzany przez autora, niezaleźnie od przeznaczenia.

§2 Prawo do publikacji

Autor zastrzega sobie wyłączne prawo do dysponowania zdjęciami oraz ich prawami. Jedyną osobą, która może odsprzedać prawa autorskie, udostępnić licencję na wykorzystywanie zdjęć jest autor. Zabronione jest rozpowszechnianie zdjęcia bez wiedzy i zgody autora.

§3 Zgoda na wykorzystywanie

 1. Zgodę na wykorzystywanie zdjęć na określonych zasadach można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie dla kaźdego zdjęcia i wobec danej osoby lub instytucji.
 2. W przypadku posiadania jakiejkolwiek zgody od autora na wykorzystywanie zdjęcia lub zdjęć nie można tej zgody traktować jako permanentnej i do każdego medium. Każde wykorzystanie musi być potwierdzone i zaakceptowane przez autora.
 3. Aby uzyskać zgodę na wykorzystywanie zdjęcia lub zdjęć ze strony thisisvolleyball.com należy wysłać wniosek na adres krzysiek.klepacz@gmail.com lub skorzystać z formularza powyżej.
 4. Autor zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania w zakresie rozpowszechniania zdjęć.
 5. Autor zastrzega sobie prawo do odmowy rozpowszechniania zdjęcia bez podania przyczyny.
 6. Autor zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody bez podania przyczyny.

§4 Odpowiedzialność

Autor, Krzysztof Klepacz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zdjęcia niezgodne z jego przeznaczeniem oraz ewentualne naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

§5 Sposób wykorzystywania zdjęć ze strony

 1. Zabronione jest przycinanie zdjęć, które powoduje usunięcie, zniekształcenie lub częściowe zakrycie znaku wodnego autora.
 2. Zabroniona jest ingerencja w plik zdjęcia powodujące usunięcie z niego metadanych wskazujących autora, datę oraz miejsce wykonania zdjęcia.
 3. W przypadku zgody autora na wykorzystywanie zdjęcia lub zdjęć należy zawsze i przy każdym zdjęciu oznaczyć jego źródło pochodzenia w następujący sposób:
  Autor: Krzysztof Klepacz / ThisIsVolleyball.com
 4. W przypadku wykorzystywania zdjęcia do kreacji graficznej autor zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji projektu. Wówczas nawet w przypadku wydania zgody na wykorzystanie danego zdjęcia, autor może wycofać swoją zgodę, gdyby treść i forma projektu odbiegała od zasad udostępniania zdjęcia/zdjęć przez autora.

§6 Odszkodowanie

W przypadku wykorzystania zdjęcia lub zdjęć bez wiedzy i zgody autora, osoba rozpowszechniająca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz autora, Krzysztofa Klepacza. Odszkodowanie jest wyceniane zawsze indywidualnie.

§7 Odszkodowanie

Wszystkie naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad ustalonych w poszczególnych przypadkach będą kierowane do Kancelarii Prawnej. Kancelaria prawna działa niezaleźnie od autora.

§8 Zmiany w regulaminie

Autor zastrzega sobie wyłączne prawo do swobodnego decydowania w zakresie wydawania zgód na wykorzystanie oraz ich odmowy. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

§9 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.